În ultimele decenii, călătoria la Sf. Munte Athos a devenit din ce in ce mai accesibilă romanilor, dupa ce multe secole aşa ceva era greu de realizat, datorită dificultăţilor şi costurilor prohibitive şi mai apoi barierelor politice.

Pentru un român credincios, un pelerinaj la Sf. Munte Athos (pelerinaj la Athos) este un eveniment special, de mare impact. Credem că recepţia acestui eveniment spiritual ar trebui imbogăţită la maximum.

Sunt semnificative cuvintele părintelui Daniil Cotescu de la Sf. M. Vatoped, citate de Dan C. Mihăilescu în volumul său „Oare chiar m-am întors de la Athos ?Nu înţelege mai nimic cel care vine prima dată la Athos. Dupa cinci, şase drumuri, veţi începe să pricepeţi ceva… Dar abia de la al zecelea încolo …” .

Neînţelegerea evocată în aceste fraze are printre motive şi concentrarea prioritară a pelerinului începător pe aspecte mai puţin spirituale ale călătoriei, improvizarea solutiilor, organizarea deficitară a logisticii, alegeri proaste de program. Poate că o pregatire atentă ar putea elibera mult timp şi emoţie pentru scopul principal al pelerinajului : rugăciunea, meditaţia, apropierea de Domnul. Şi poate, ca efect, începutul priceperii să se petreacă mai devreme decat în 5-6 drumuri.  Ne-am gandit că prin această lucrare să ajutăm la aşa ceva.

Iată de ce credem că este util să punem la dispoziţia unui viitor pelerin (sau chiar unuia care a întreprins deja un pelerinaj sau două) sfaturi care să îi reducă riscul de nereuşită sau risipa de resurse, inclusiv aceea de timp şi efort.

Mai ales pentru cineva care a fost deja la Sf. Munte Athos, sau măcar în excursie în Grecia, unele informaţii pot fi deja cunoscute. Le-am inclus totuşi pentru că ar putea fi de folos cuiva.  Cititorul va alege singur ce îi e de folos din aceste detalii.

Cartea a fost concepută într-un format de buzunar, pentru a facilita consultarea ei în timpul călătoriei.

Intră în planurile Chiliei ca într-o eventuală ediţie ulterioară, în afară de corecţiile aduse eventualelor erori, despre care discutăm în prezentarea generala a acestui website, să extindem descrierile de trasee şi să aducem alte adăugiri care pot fi de folos.

 coperta_ed2

subcoperta_ed2

cuprins_ed2

1        Introducere
1.1       De ce mergem la Sfântul Munte

Una dintre cele mai importante destinaţii de pelerinaj pentru creştinul ortodox de oriunde o constituie Muntele Athos. Considerat printre cele mai luminoase făclii ale ortodoxiei contemporane, este un loc special de reculegere, rugăciune, spiritualitate. Pentru românii credincioşi el a reprezentat din vechime şi până azi un far călăuzitor care i-a atras irezistibil. Dacă în secolele trecute o călătorie la Sfântul Munte reprezenta o încercare grea din cauza distanţei mari, drumurilor periculoase şi costurilor greu de acoperit,  și în cea mai mare parte a secolului XX Sfântul Munte a fost greu accesibil românilor din cauza barierelor artificiale ridicate de dificultatea trecerii frontierelor. Deceniile recente au adus însă facilităţi de călătorie nemaiîntâlnite până acum (transport ieftin şi rapid, deplasare liberă în interiorul Uniunii Europene, costuri accesibile) şi, în consecinţă, numărul închinătorilor români a crescut considerabil. Din păcate însă, o parte dintre cei care se decid să facă acest act deosebit sunt mai puţin informaţi despre ce se întâmplă acolo, urmând să descopere, prin încercări, într-o măsură mai mare sau mai mica, câte ceva din miracolul locului. Ne străduim prin această lucrare să facilităm întrucâtva această descoperire. Nu este o întreprindere uşoară, pentru că detaliile sunt numeroase şi complexe, uneori sursele sunt contradictorii, şi, mai ales, avem de-a face în ultimii ani cu o dinamică a schimbărilor destul de accentuată : apar drumuri forestiere noi, orarele transportului se modifică, la fel şi aspectele legate de ospitalitatea pentru pelerini în unele lăcaşuri. În toată lucrarea prezentăm situaţia existentă în momentul apariţiei acestei cărţi şi ne promitem să facem tot posibilul ca în eventuale ediţii ulterioare să punem la zi informaţiile utile.

Această ediţie conţine deja multe modificări faţă de cea precedentă, tocmai din cauza evoluţiei menţionate.

Cel care plănuieşte un pelerinaj la Sfântul Munte şi căruia i se adresează în special această carte, ar trebui întâi să-şi pună întrebarea ce doreşte să caute acolo. Singurul scop care justifică pătrunderea unui mirean în Grădina Maicii Domnului trebuie să fie rugăciunea şi reculegerea.

P1160414

Vârful Athon, septembrie 2017

Vom  căuta să identificăm diferenţa între “pelerin” şi “închinător”.  Noţiunea de “pelerinaj”, folosită în foarte multe religii,  se referă la o călătorie întreprinsă în scopuri religioase, spirituale, călătorie care, de cele mai multe ori, comportă un anumit nivel de dificultate, de disconfort.  Accentul nu este pus neapărat pe acţiunea întreprinsă la ţinta călătoriei, ci mai degrabă pe sacrificiul îndurat.  În biserica ortodoxă însă, concentrarea este asupra obiectivului : rugăciune, reculegere, închinare. În limba greacă cuvântul “pelerinaj”,  proskynesis  înseamnă prosternare, venerare. Adică închinare. Considerăm că utilizatorul acestei cărţi este un ÎNCHINĂTOR, dar care trebuie să îşi organizeze eficient pelerinajul.

Trebuie s-o spunem de la început : dacă nu eşti animat de credinţă adevărată, poate că e mai bine să renunţi la ideea unei astfel de călătorii. Deşi locul e interesant din punctul de vedere istoric, e pitoresc, e nepoluat de civilizaţia modernă, menirea lui este exclusiv spirituală. Acolo vieţuiesc în condiţii grele oameni care au renunţat voluntar la cele lumeşti ca să se roage şi să fie aproape de Dumnezeu, oameni care nu au nevoie de perturbaţiile pe care nişte turişti le induc,  voit sau nu. În plus, acei oameni sunt cei care au grijă de pelerini, să aibă un loc curat unde să doarmă, să aibă ce să mănânce, unde să se spele, şi toate astea fără să ceară nimic în schimb, decât participarea pelerinului la Sfintele Slujbe.  Cine caută turismul ar fi mai bine să încerce în celelalte două peninsule din Halkidiki, Kasandra sau Sithonia. Nu în Athos.

Credem că, pentru ca închinătorul român să se poată bucura pe deplin de marele eveniment pe care îl constituie în viaţa sa o călătorie la Sfântul Munte, este bine să înţeleagă măcar pe scurt  câteva aspecte generale legate de acest loc special. Fără îndoială, ar fi de mare utilitate lectura prealabilă a unor lucrări descriptive eventual dintre cele recomandate în bibliografia de la sfârşitul acestui ghid. În lipsa acestor lecturi, mai jos este prezentată sumar situaţia geografică, teritorială, organizatorică, administrativă, alte detalii care ar putea contribui la înţelegerea contextului la care pelerinul ar trebui să se aştepte.

 1.2       Orientare generală

ma

Peninsula Athos văzută de pe Vârful Athon

Teritoriul cunoscut la noi sub numele de Muntele Athos sau Sfântul Munte este cea mai estică dintre cele trei  peninsule ale regiunii Halkidiki, ea însăşi o peninsulă mai întinsă din nord-estul Greciei. Athosul are o lungime de aproximativ 60 de kilometri şi o lăţime variabilă între 6 si 12 kilometri (vezi harta peninsulei la sfârşitul cărţii). Pe toată lungimea ei este străbătută de o creastă a cărei înălţime creşte dinspre nord (unde are aproximativ 300 metri) la sud (unde atinge aproximativ 2000 metri, vârful Athon) . Această creastă, ca o coloană vertebrală,  coboară către mare până la cele două coaste opuse, cea de nord-est şi cea de sud-vest. Versanţii respectivi sunt în cea mai mare parte împăduriţi cu castan sălbatic sau alte foioase. Extremitatea sudică, în zona Vârfului Athon, este aridă, stâncoasă cu multe grohotişuri,  cunoscută drept “sălbăticia Athosului” şi este locul de nevoinţă al multor călugări sihaştri. Vegetaţia este de tip mediteranean, fauna sălbatică nu este, în general, periculoasă, poate cu excepţia unor mistreţi, şacali şi mai ales vipere mediteraneene, toate, din fericire destul de rare. Vânturile preponderente bat dinspre nord si nord-est, astfel încât coasta sud-vestică este adăpostită şi deci mai propice pentru navigaţie, spre deosebire de coasta opusă, unde frecvent valurile puternice sunt un impediment în transportul naval …

7.3 Navigaţie GPS pe potecile din Sf. Munte Athos, cu ajutorul telefonului mobil inteligent

Pentru pelerinul care este obișnuit cu utilizarea unui telefon mobil inteligent (smart mobile) există aplicaţii care permit navigaţia pe potecile din Sf. Munte cu ajutorul unor hărţi electronice descărcate în prealabil pe telefon (off-line) şi a sistemului GPS integrat.

Una din aplicaţiile cunoscute şi poate cea mai puternică prin funcţiile cu care este echipată şi prin interfaţa grafica uşor de utilizat este OruxMaps (www.oruxmaps.com) pentru telefoanele echipate cu sistemul Android. Descărcare ultimei versiuni a aplicaţiei se face direct de pe site. Aplicaţia este gratuită.

Pe site – ul aplicaţiei există un manual de utilizare care descrie în detaliu funcţionarea acesteia şi modul de instalare a anumitor componente (hărţi de diverse tipuri, elemente pentru vizualizări 3D etc). O hartă foarte buna pentru Grecia (Sf. Munte) se poate descarca de aici :                                   . https://www.openandromaps.org/en/downloads/europe.

Câteva din funcţiile acestei aplicaţii (ilustrate cu capturi de ecran de pe telefon), utile pentru pelerinajul pe potecile din Sf. Munte :

  • vizualizarea unor trasee strabătute de alţi pelerini şi inregistrate în format electronic (formatele cele mai utilizate sunt .gpx şi .kml). De exemplu, de pe site ul Friends of ount Athos – FoMA (http://www.athosfriends.org/footpaths/footpaths_chart/), pot fi descărcate, vizualizate şi urmărite în aplicaţie majoritatea traseelor cunoscute din Sf. Munte şi parcurse de FoMA. În plus, traseele sunt însoţite de fişiere (format .pdf) cu descrierea potecilor în punctele de interes (waypoint – uri). Imaginile următoare sunt un exemplu pentru traseul pe potecă de la Sf. Pavel la Sf. Dyonisiu

navGPS1

 

navGPS2

  • construirea şi înregistrarea unor trasee, direct pe harta afişată pe ecranul telefonului, fie cu funcţia de căutare (search route) prin indicarea punctelor de plecare şi sosire fie cu funcţia de desenare, direct pe hartă (create)
  • urmarirea traseului în timp real utilizând funcţiile GPS Tracking on şi Follow the route. Funcţie de sensul de mers pe traseul afişat, zonele în urcare sunt afişate cu nuanţe de roşu (mai intens pentru pantele accentuate) iar zonele în coborâre cu nuanţe de albastru ; zonele orizontale sunt afişate cu verde …

aici poți comanda ghidul …